fbpx

УЧНЕВІ

Дистанційне навчання

 Дистанційне навчання здобувачів освіти закладу здійснюється в синхронно-асинхронному режимі. Для організації дистанційного навчання та онлайн-занять заклад використовує єдину платформу (G Suite) педагогічні працівники закладу використовують такі інформаційні ресурси та платформи як Google Clasroom, YouTube, Viber, Telegram. Інформування учасників освітнього процесу про особливості дистанційного навчання (розклад уроків та його зміни, розміщення навчальних матеріалів, оголошення для батьків, учнів тощо) здійснюється електронною поштою. Заклад працює в єдиній платформі G Suite (корпоративна мережа). Члени адміністрації мають коди доступів до кожного класу. Під час проведення дистанційних уроків в будь-який момент директор і члени адміністрації можуть під’єднатися і проконтролювати проведення дистанційних уроків. В освітньому закладі присутня проблема в організації навчально-виховного процесу на платформі ZOOM.

ЗНО

НМТ-2024: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

14 березня о 9.00 розпочнеться реєстрація для участі в
цьогорічному національному мультипредметному тесті
(НМТ). Триватиме вона до 11 квітня включно. Український
центр оцінювання якості освіти забезпечить реєстрацію в
безпаперовій формі.
Щоб зареєструватися для участі в НМТ, потенційному
вступникові / потенційній вступниці потрібно буде за
допомоги спеціального сервісу, розміщеного на
вебсайті УЦОЯО, самостійно створити персональний
кабінет (зазначити особисті дані: реєстраційний номер
облікової картки платника податків (РНОКПП), прізвище,
ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, дані
документа, що посвідчує особу) та виконати в ньому такі дії:
 зазначити реєстраційні дані (контактну інформацію,
категорію «випускник поточного року» або «випускник
минулих років», указати на потребу створення
особливих (спеціальних) умов), вибрати із
запропонованих переліків навчальний предмет на вибір
і населений пункт в Україні або за кордоном, де він /
вона планує проходити НМТ, а також мову складання
предметів сертифікаційної роботи;
 завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних
документів;
 надіслати внесену інформацію та копії документів на
обробку до Львівського центру оцінювання якості
освіти, натиснувши відповідну кнопку в сервісі.
На першому кроці реєстрації, зазначаючи дані документа,
що посвідчує особу, зауважуйте, що паспортні документи
громадян України, термін дії яких закінчився в період дії
воєнного стану, залишаються чинними, тож можна
зареєструватися за наявною ІD-карткою.
Також наголосимо, що тим потенційним учасникам /
учасницям, які ще не мають / не отримали РНОКПП, варто
подбати про його отримання. Адже це найперше, що потрібно
буде зазначити під час створення персонального кабінету на
сайті УЦОЯО. Тим вступникам / вступницям, у яких виникне
сумнів щодо наявності в них документів, що підтверджують
достовірність РНОКПП, слід додатково перевірити, чи немає
відмітки про РНОКПП в їхньому паспорті громадянина
України чи паспорті громадянина України для виїзду за
кордон, свідоцтві про народження чи довідці про присвоєння
ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків
і картці платника податків.
На другому кроці реєстрації вступникам / вступницям
потрібно буде вказати свою категорію.
Якщо ви навчаєтеся в школі / гімназії / ліцеї або на 1 чи 2
курсі коледжу або закладу професійної (професійно-технічної
освіти) і лише цього року здобудете повну загальну середню
освіту — указуйте категорію «випускник поточного року»
і вибирайте з переліку свій заклад освіти. Вашим
документом, що підтверджує інформацію про рівень здобутої
освіти, є довідка з місця навчання, у якій має бути зазначено,
що ви «завершуєте здобуття повної загальної середньої
освіти в (місяць) 2024 року в (назва закладу освіти)».
Багато українських учнів наразі перебуває за
кордоном. Тож далі інформація саме для них.
Якщо ви продовжуєте дистанційно навчатися в
українському закладі і саме в ньому здобудете цьогоріч повну
загальну середню освіту — під час реєстрації не вибирайте
категорії «у закордонному закладі освіти», натомість з
переліку виберіть «у закладі освіти України» і завантажте
довідку з місця навчання про здобуття освіти у вітчизняному
закладі.
Під час реєстрації вказують, що навчаються в
закордонному закладі освіти, лише ті вступники, які саме
в закордонному закладі освіти здобудуть цьогоріч повну
загальну середню освіту. Якщо ви цьогоріч здобудете
середню освіту за кордоном, а не в Україні, — завантажте
копію нотаріально засвідченого перекладу довідки з місця
навчання, у якій буде зазначено, що ви «завершуєте
здобуття повної загальної середньої освіти в (місяць) 2024
року в (назва закордонного закладу освіти)».
Обов’язковим етапом під час заповнення реєстраційної форми
є вибір із запропонованих переліків навчального предмета
на вибір, з якого вступник / вступниця бажає пройти
тестування, та населеного пункту в Україні, де він / вона
планує перебуватиме в дні проведення НМТ, або населеного
пункту за кордоном, де він / вона бажає пройти НМТ. Цю
інформацію буде використано для розподілу учасників за
тимчасовими екзаменаційними центрами. Також вступник /
вступниця за потреби матиме змогу вибрати мову, якою
бажає отримати завдання сертифікаційної роботи з
математики, та/або історії України, та/або біології, та/або
географії, та/або фізики, та/або хімії.
Нагадаємо, що вступник / вступниця виконуватиме
сертифікаційну роботу НМТ в один день у два етапи, кожен з
яких триватиме по 120 хвилин, з перервою у 20 хвилин після
першого етапу.
Сертифікаційна робота НМТ міститиме завдання з чотирьох
навчальних предметів: обов’язкових — українська мова,
математика та історія України, і на вибір — українська
література, або іноземна мова (англійська, іспанська,
німецька, французька), або біологія, або фізика, або хімія, або
географія.
Зважте на те, що навчальні предмети, які увійшли до
обов’язкових, будуть автоматично зазначені в сервісі
реєстрації, тож із запропонованого переліку потрібно буде
вказати лише один з предметів на вибір. Реєстрація для
проходження тестування з меншої або більшої кількості
предметів неможлива.
Третім кроком реєстрації за допомогою спеціального
сервісу є завантаження в персональному кабінеті копій
документів.
Відповідно до внесених реєстраційних даних програма
автоматично визначає перелік документів для завантаження.
Проте слід пам’ятати про обов’язкові документи, без яких
неможливо зареєструватися.
Отже, під час реєстрації на НМТ вам точно потрібно
завантажити сканкопії та/або фотокопії:
 паспортного документа або іншого документа, що
посвідчує особу, на підставі якого здійснюється
реєстрація для участі в НМТ;
 документа, що підтверджує інформацію про
освіту: довідки з місця навчання, яка підтверджує,
що особа завершує здобуття повної загальної середньої
освіти у 2024 році (для цьогорічних
випускників), або свідоцтва про повну загальну
середню освіту (для випускників минулих років);
 документа, що підтверджує внесену інформацію
про реєстраційний номер облікової картки платника
податків (РНОКПП): картки платника податків або
паспорта громадянина України, до якого внесено дані
про РНОКПП.
За потреби вступник / вступниця має також додати копії:
 свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб,
та/або свідоцтва про розірвання шлюбу (для осіб, у
документах яких є розбіжності в персональних даних);
 медичного висновку про створення особливих
(спеціальних) умов (для осіб з особливими освітніми
потребами);
 нотаріально засвідченого перекладу українською мовою
документів, наданих для реєстрації (для осіб, які
подають документи, оформлені іноземною мовою);
 документа, що підтверджує причину невнесення
інформації про РНОКПП (для осіб, які відмовилися від
прийняття РНОКПП та мають відповідну відмітку в
паспорті, або іноземців, не зареєстрованих в Україні як
платники податків);
 документа, що підтверджує причину, яка унеможливлює
участь в основних сесіях НМТ.
Звертаємо особливу увагу на те, що в разі ненадання тих чи
тих копій документів або надання копій, що не
відповідають вимогам, вступнику / вступниці буде
відмовлено в реєстрації.
Після надсилання на обробку реєстраційних даних і
документів рекомендуємо переглядати інформацію
в персональному кабінеті. Якщо замість повідомлення про
успішну реєстрацію і можливість сформувати сертифікат буде
повідомлення про потребу виправити недоліки, необхідно
якнайшвидше це зробити. Перелік недоліків буде зазначено в
самому повідомленні (надання недостовірної інформації,
ненадання копій документів або надання копій документів,
які не відповідають вимогам законодавства, неможливість
створення особливих (спеціальних) умов для проходження
НМТ, зазначених у медичному висновку). Виправити й
повторно надіслати все на перевірку до регіонального
центру можна до 15 квітня.
Радимо не зволікати з реєстрацією, аби мати час для того,
щоб усунути недоліки чи внести потрібні зміни.
До 15 квітня в персональному кабінеті можна буде вносити
зміни щодо такого:
 навчальний предмет на вибір, з якого вступник /
вступниця бажає пройти тестування;
 населений пункт в Україні або за кордоном, де вступник /
вступниця перебуватиме в дні проведення НМТ;
 інформація про потребу в проходженні НМТ під час
додаткових сесій.
Стежте за новинами на УЦОЯО — і не пропустите жодної
важливої інформації щодо реєстрації для участі в НМТ та
проведення тестування.

ВСТУП – 2024

У ФОРМАТІ  НМТ-2024

 

Вступні випробування на бакалаврські програми до закладів вищої освіти України буде проведено у форматі національного мультипредметного тесту  (НМТ) на комп’ютерній основі. В умовах війни НМТ — це найбільш оптимальний варіант проведення вступних іспитів задля забезпечення рівних умов для всіх вступників, незалежно від місця їхнього перебування.

У межах НМТ кожен учасник буде виконувати завдання із 4-х навчальних предметів

ОБОВЯЗКОВІ:

 три з яких є обов’язковими (українська мова, математика та історія України), а один — на вибір із переліку (українська література, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, хімія, фізика, географія). Предмет за вибором вступник зазначатиме під час реєстрації для участі в НМТ.

Новацією 2024 року є розширення переліку обов’язкових предметів НМТ історією України. Це, безперечно, важливий державницький крок, адже глибоке розуміння історії свого народу, засноване на здатності критично аналізувати історичні події, установлювати причинно-наслідкові зв’язки й визначати тенденції й закономірності, є запорукою стійкості до історичних маніпуляцій і фейків, основою для формування національної свідомості та самоідентифікації.

Модель проведення передбачає, що чотири предметних тести учасник виконуватиме в один день: два предметних тести кожен по одній годині до перерви та два предметних тести кожен по годині — після перерви. Це насправді може бути важко. Але кращого варіанта в нинішніх складних безпекових умовах немає. Адже тільки цей передбачає одноразовий прихід вступника до пункту тестування. А це, зокрема, дуже важить для тих, хто змушений буде їхати до якогось іншого населеного пункту для участі в НМТ. Безпека та рівні умови – наш пріоритет.

Як і минулого року, передбачено проведення двох сесій НМТ: основної та додаткової. У додатковій сесії тестування зможуть узяти участь ті вступники, які з поважних причин не пройшли тестування під час основної сесії.

Тестування відбуватиметься в спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях закладів освіти – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ), створених у населених пунктах як в Україні, так і за її межами.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.03.2024

м. Київ

N 254

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 березня 2024 р. за N 331/41676

Про затвердження Порядку реєстрації осіб для участі у 2024 році в національному мультипредметному тесті

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства освіти і науки України
 від 8 березня 2024 року N 278

Відповідно до підпункту 3 пункту 1 Закону України від 15 березня 2022 року N 2126-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану»статті 571 Закону України «Про освіту», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630, абзацу восьмого підпункту 2 пункту 2 розділу II Порядку проведення національного мультипредметного тесту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2023 року N 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 січня 2024 року за N 15/41360,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок реєстрації осіб для участі у 2024 році в національному мультипредметному тесті, що додається.
 2. Директорату фахової передвищої, вищої освіти (Шаров Олег) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Департаментам та управлінням освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій забезпечити своєчасне усунення розбіжностей даних вступників у поданих на виготовлення документів про повну загальну середню освіту замовленнях та даних, зазначених ними під час реєстрації на проходження національного мультипредметного тесту.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Винницького Михайла.
 5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Оксен ЛІСОВИЙ

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
01 березня 2024 року N 254

Порядок
реєстрації осіб для участі у 2024 році в національному мультипредметному тесті

 1. Загальні положення
 2. Цей Порядок визначає сукупність вимог, правил і норм, що врегульовують особливості проведення реєстрації осіб, які мають намір взяти участь у національному мультипредметному тесті (далі — НМТ) у 2024 році (далі — реєстрація).
 3. Для участі в НМТ реєструється особа, яка має повну загальну середню освіту або здобуде її у 2024 році.
 4. Реєстрація здійснюється протягом основного та додаткового періодів реєстрації в терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України.
 5. Реєстрацію здійснює регіональний центр оцінювання якості освіти (далі — регіональний центр), на території зони обслуговування якого особа, яка реєструється (далі — вступник), має намір проходити НМТ.
 6. Реєстрація осіб, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Українським центром оцінювання якості освіти (далі — Український центр).
 7. Особи, які мають намір взяти участь в НМТ, але не можуть зареєструватися в установленому порядку, повинні в межах часу, відведеного для реєстрації, особисто звернутися до регіонального центру.
 8. Особа, яка зареєструвалася для участі в НМТ (далі — учасник НМТ), але через певні причини не зможе взяти участі в ньому, повинна протягом строку, відведеного для відповідного періоду реєстрації, та десяти календарних днів після нього подати до відповідного регіонального центру заяву про відмову в реєстрації.

(пункт 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 08.03.2024 р. N 278)

 1. Організаційно-технологічні засади процесу реєстрації
 2. Суб’єктами проведення реєстрації є:

1) Український центр;

2) апеляційна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти (далі — апеляційна комісія);

3) регіональні центри;

4) регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти (далі — регламентні комісії).

 1. Реєстрація передбачає:

1) створення вступником персонального кабінету на вебсайті Українського центру (далі — персональний кабінет);

2) унесення в персональному кабінеті до Інформаційно-комунікаційної системи Українського центру оцінювання якості освіти (далі — ІКС УЦОЯО) контактної інформації та інформації щодо участі в НМТ;

3) завантаження в персональному кабінеті в електронній формі (сканкопій та/або фотокопій) реєстраційних документів (далі — копії документів);

4) підтвердження в персональному кабінеті бажання взяти участь в НМТ і надсилання з використанням функціоналу персонального кабінету внесеної інформації та копій документів на обробку до регіонального центру;

5) обробку регіональним центром інформації та копій документів, наданих вступником;

6) надання учаснику НМТ можливості сформувати Сертифікат національного мультипредметного тесту 2024 року (далі — Сертифікат) у персональному кабінеті.

 1. Український центр:

1) здійснює загальне адміністрування, організаційне та технологічне забезпечення реєстрації;

2) установлює регламент пункту обробки реєстраційних документів (далі — пункт обробки);

3) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань організації та проведення реєстрації.

 1. Апеляційна комісія діє відповідно до Положення про апеляційну комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2014 року N 1526, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 2015 року за N 272/26717, і згідно зі своїми функціями розглядає заяви вступників та учасників НМТ про оскарження рішень регламентних комісій, прийнятих щодо них.
 2. Регіональніцентри:

(абзац перший пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 08.03.2024 р. N 278,
у зв’язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6)

1) організовують та здійснюють реєстрацію вступників;

(підпункт 1 пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 08.03.2024 р. N 278)

2) проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадськості з питань реєстрації;

3) створюють пункти реєстрації учасників НМТ (далі — пункт реєстрації), пункти обробки;

4) організовують добір, реєстрацію, підготовку осіб, залучених до забезпечення роботи пунктів реєстрації, пунктів обробки, забезпечують їх інформаційними та методичними матеріалами.

 1. Регламентні комісії створюються не пізніше ніж за тиждень до початку реєстрації та діють відповідно до Положення про регламентну комісію при регіональному центрі оцінювання якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2014 року N 1526, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 2015 року за N 271/26716, і згідно зі своїми функціями ухвалюють рішення щодо:

1) реєстрації / відмови в реєстрації для участі в НМТ;

2) можливості створення в тимчасових екзаменаційних центрах (далі — ТЕЦ) особливих (спеціальних) умов для учасників НМТ з особливими освітніми потребами, що не передбачені пунктом 8 розділу VI Порядку проведення національного мультипредметного тесту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2023 року N 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 січня 2024 року за N 15/41360 (далі — Порядок НМТ);

(підпункт 2 пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 08.03.2024 р. N 278)

3) допуску/недопуску учасників НМТ, зазначених у підпунктах 12 пункту 4 розділу VII Порядку НМТ, для участі в додаткових сесіях НМТ.

III. Створення персонального кабінету й унесення в ньому даних та інформації

 1. Створення персонального кабінету вступник здійснює за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на вебсайті Українського центру (далі — реєстраційний сервіс), шляхом внесення до ІКС УЦОЯО таких особистих даних:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

2) число, місяць і рік народження;

3) тип, серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація;

4) реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі — РНОКПП) (крім вступників, зазначених у пункті 3 цього розділу).

(підпункт 4 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 08.03.2024 р. N 278)

 1. Вступники, які реєструвалися в основний період реєстрації, але яким було відмовлено в реєстрації, мають у додатковий період реєстрації повторно її здійснити в персональному кабінеті, створеному в основний період реєстрації, шляхом доопрацювання наданої інформації та/або копій документів.
 2. Упроцесі роботи з реєстраційним сервісом мають поставити в ньому позначку про відсутність у них РНОКПП вступники з числа:

(абзац перший пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 08.03.2024 р. N 278)

1) громадян України, які відмовилися від прийняття РНОКПП та мають відповідну відмітку в паспорті;

2) осіб без громадянства, які мають посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання в Україні, осіб, які звернулися за захистом в Україні, іноземців, якщо вони не зареєстровані як платники податків у державних податкових інспекціях України.

 1. Унесення до ІКС УЦОЯО з метою створення персонального кабінету особистих даних, зазначених у пункті 1 цього розділу, здійснюється шляхом заповнення вступником форми в реєстраційному сервісі.
 2. Факт створення вступником персонального кабінету є підставою для обробки його персональних даних у процесі підготовки та проведення НМТ, їх використання під час прийому на навчання до закладів фахової передвищої, вищої освіти відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
 3. Вступник у персональному кабінеті має внести до ІКС УЦОЯО таку контактну інформацію:

1) номер(и) контактного(их) телефону(ів);

2) адресу електронної пошти.

 1. Вступник у персональному кабінеті має внести до ІКС УЦОЯО таку інформацію щодо участі в НМТ:

1) категорію випускника системи загальної середньої освіти (випускник поточного року (для вступників, які мають завершити здобуття повної загальної середньої освіти у 2024 році) або випускник минулих років (для вступників, які здобули повну загальну середню освіту у 2023 році або раніше));

2) відомості про заклад освіти (для випускників поточного року, крім вступників, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в закордонному закладі освіти);

3) назву навчального предмета на вибір, з якого він бажає пройти тестування (біологія, або географія, або іноземна мова (на вибір вступника: англійська, іспанська, німецька, французька), або українська література, або фізика, або хімія);

4) назву мови корінного народу або національної меншини (кримськотатарська, або польська, або румунська, або угорська), якою він бажає отримати завдання сертифікаційної роботи з математики, та/або історії України, та/або біології, та/або географії, та/або фізики, та/або хімії (у разі потреби);

5) назву населеного пункту в Україні, де перебуватиме вступник у дні проведення НМТ, з урахуванням якої буде здійснюватися розподіл учасників НМТ між ТЕЦ, або закордонного населеного пункту, у якому він бажає пройти НМТ (з визначеного Міністерством освіти і науки України переліку закордонних населених пунктів, на території яких буде створено ТЕЦ);

6) про потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій (для осіб, зазначених у пункті 4 розділу VII Порядку НМТ);

7) про потребу у створенні особливих спеціальних умов під час проходження НМТ (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими станом здоров’я, які потребують створення особливих (спеціальних) умов під час проходження НМТ).

 1. Учасник НМТ протягом строку, відведеного для відповідного періоду реєстрації, та п’яти календарних днів із дня його завершення в персональному кабінеті може вносити до ІКС УЦОЯО зміни до інформації про:

1) назву навчального предмета на вибір, з якого він бажає пройти тестування;

2) назву мови корінного народу або національної меншини (кримськотатарська, або польська, або румунська, або угорська), якою він бажає отримати завдання сертифікаційної роботи з математики, та/або історії України, та/або біології, та/або географії, та/або фізики, та/або хімії (у разі потреби);

3) назву населеного пункту в Україні, де він перебуватиме в дні проведення НМТ, з урахуванням якої буде здійснюватися розподіл учасників НМТ між ТЕЦ, або закордонного населеного пункту, у якому він бажає пройти НМТ;

4) потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій (з урахуванням вимог цього Порядку та Порядку НМТ).

 1. Завантаження в персональному кабінеті копій документів
 2. Вступник у персональному кабінеті має завантажити копії документів, що підтверджують дані, внесені до ІКС УЦОЯО, із дотриманням вимог, зазначених у цьому розділі.
 3. Технічнівимоги до завантаження копій документів:

(абзац перший пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 08.03.2024 р. N 278,
у зв’язку з цим пункти 4 — 8 вважати пунктами 3 — 7)

1) кожна копія документа повинна бути сканованою або сфотографованою копією його оригіналу у вигляді окремого файла у форматі.png або.jpg розміром не більше 1 Мб;

2) зображення повинно бути чітким і повнорозмірним (без обрізань сторін документа);

3) текст на зображенні має бути розбірливим і легко зчитуваним.

 1. Для підтвердження інформації про освіту вступник має завантажити:

1) довідку з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2024 році, — для випускників поточного навчального року;

2) документ про повну загальну середню освіту (зображення сторінки/розвороту/боку, що містить такі дані: назва, серія (за наявності), номер документа, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) власника документа, інформація про здобуття повної загальної середньої освіти) — для випускників минулих років.

 1. Вступник має завантажити (з урахуванням вимог пункту 6 цього розділу) один із зазначених нижче документів:

1) документ, інформацію про який внесено в персональному кабінеті (один з документів, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, зазначених у пункті 1 частини першої статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр», або посвідчення водія), — для громадян України;

2) паспортний чи інший документ, що посвідчує особу, виданий державою, до громадянства якої вступник належить, або довідку про звернення за захистом в Україні, або один з документів, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, зазначених у пункті 2 частини першої статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр», інформацію про який внесено в персональному кабінеті, — для іноземців, осіб без громадянства.

 1. Вимоги до завантаження копій певних документів, на підставі яких здійснюється реєстрація:

1) паспортний документ або інший документ, що посвідчує особу, у формі книжечки: має бути завантажено зображення сторінки/розвороту, що містить інформацію про тип, серію (за наявності) та номер документа, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження власника документа;

2) паспортний документ або інший документ, що посвідчує особу, у формі картки: має бути завантажено зображення, що містять інформацію про тип, серію (за наявності) та номер документа, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження власника документа;

3) довідка про звернення за захистом в Україні: має бути завантажено зображення сторінки(ок), що містить(ять) інформацію про тип документа, номер справи, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження власника документа.

 1. Вступник, який зазначив РНОКПП, має завантажити один із документів, що підтверджує достовірність РНОКПП:

1) картка платника податків;

2) паспорт громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП (має бути завантажено зображення сторінки/боку, на якій/якому зазначено інформацію про РНОКПП / ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків (у такому разі як документ, на підставі якого здійснюється реєстрація, має бути завантажено копію цього паспорта));

3) свідоцтво про народження, до якого внесено дані про РНОКПП (має бути завантажено зображення сторінки/розвороту, на якій/якому зазначено тип, серію (за наявності) та номер документа, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження власника документа, інформацію про РНОКПП / ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків);

4) довідка про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків;

5) дійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон, що містить інформацію про РНОКПП.

 1. Вступник, який у процесі роботи з реєстраційним сервісом поставив у ньому позначку про відсутність у нього РНОКПП, має завантажити:

1) паспорт громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП (має бути завантажено зображення сторінки/боку, на якій/якому розміщено відмітку (у такому разі як документ, на підставі якого здійснюється реєстрація, має бути завантажено копію цього паспорта)), — для громадян України;

2) паспортний чи інший документ, що посвідчує особу, виданий державою, до громадянства якої вступник належить, або довідку про звернення за захистом в Україні, або один із документів, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, зазначених у пункті 2 частини першої статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр», інформацію про який внесено в персональному кабінеті, — для осіб, які не є громадянами України.

 1. Окремікатегорії вступників мають завантажити додаткові документи:

(абзац перший пункту 8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 08.03.2024 р. N 278)

1) вступники з особливими освітніми потребами, зумовленими станом здоров’я, які потребують створення особливих (спеціальних) умов для проходження НМТ і вказали на це в реєстраційних даних, мають завантажити медичний висновок за формою первинної облікової документації N 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837, який підтверджує потребу у створенні умов (далі — медичний висновок);

2) вступники, які не можуть узяти участь в НМТ під час основних сесій, з числа осіб, зазначених у підпунктах 12 пункту 4 розділу VII Порядку НМТ, і вказали на це в реєстраційних даних, мають завантажити документ, що підтверджує відповідну причину, яка унеможливлює участь в основних сесіях НМТ;

3) вступники, які реєструються в додатковий період реєстрації через те, що не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації, мають завантажити документ, що підтверджує причину, яка унеможливила реєстрацію в основний період реєстрації;

4) вступники, у документах яких є розбіжності в персональних даних, мають завантажити один або кілька документів, що підтверджують причину розбіжностей:

свідоцтво про зміну імені;

свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про розірвання шлюбу;

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо підтвердження дошлюбного прізвища;

рішення суду про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові);

5) вступники, які подають документи, оформлені іноземною мовою, мають завантажити нотаріально засвідчений переклад українською мовою документів, наданих для реєстрації.

 1. Після завершення внесення особистих даних, контактної інформації, інформації щодо участі в НМТ, завантаження копій документів вступник має підтвердити бажання взяти участь в НМТ, надіславши з використанням функціоналу персонального кабінету внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру.
 2. Обробка інформації та копій документів, наданих вступниками
 3. Обробка регіональним центром інформації та копій документів, наданих вступником, передбачає здійснення їх перевірки щодо відповідності вимогам розділів III, IV цього Порядку.

Обробка має бути завершена не пізніше ніж через сім календарних днів із дня надсилання інформації на обробку вступником.

 1. Обробка інформації та відповідних копій документів здійснюється в пункті обробки, створеному на базі регіонального центру.
 2. За результатами обробки інформації та відповідних копій документів, наданих вступником, регіональний центр приймає одне з таких рішень:

1) підтвердити реєстрацію вступника для участі в НМТ;

2) повідомити вступнику про потребу в доопрацюванні наданої ним інформації та/або копій документів;

3) відмовити вступнику в реєстрації для участі в НМТ.

 1. У разі підтвердження регіональним центром реєстрації вступника для участі в НМТ в його персональному кабінеті з’являється можливість сформувати Сертифікат.
 2. У разі ухвалення регіональним центром рішення про потребу в доопрацюванні вступником наданої інформації та/або копій документів у його персональному кабінеті розміщують інформацію про відомості та/або документи, які потребують доопрацювання.

Вступник може доопрацювати надану інформацію та/або копії документів протягом строку, відведеного для відповідного періоду реєстрації, та п’яти календарних днів із дня його завершення.

 1. Вступнику має бути відмовлено в реєстрації для участі в НМТ на підставі:

1) надання недостовірної інформації;

2) ненадання копій документів, визначених розділом IV цього Порядку, або надання копій документів, які не відповідають вимогам законодавства;

3) неможливості створення особливих (спеціальних) умов для проходження НМТ, зазначених у медичному висновку.

 1. Рішення про відмову в реєстрації з причин, зазначених у підпунктах 1, 2 пункту 6 цього розділу, має бути прийнято регламентною комісією після завершення строку, відведеного для відповідного періоду реєстрації, але не пізніше ніж через вісім робочих днів після нього.

(пункт 7 розділу V із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 08.03.2024 р. N 278)

 1. Рішення про відмову в реєстрації у зв’язку з неможливістю створення особливих (спеціальних) умов для проходження НМТ відповідно до медичного висновку регламентна комісія приймає в межах строків, визначених для обробки інформації та копій документів згідно з пунктом 1 цього розділу.
 2. У разі прийняття рішення про відмову вступнику в реєстрації для участі в НМТ в його персональному кабінеті розміщують відповідне повідомлення із зазначенням причини відмови.
 3. Для учасників НМТ, які вказали на потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій, після підтвердження реєстрації регламентна комісія також приймає рішення про їх допуск/недопуск до участі в додаткових сесіях НМТ.
 4. Інформація про рішення регламентної комісії щодо допуску/недопуску учасника НМТ до участі в додаткових сесіях НМТ зазначається в його персональному кабінеті.

Учасникам НМТ, щодо яких ухвалено рішення про недопуск до проходження НМТ під час додаткових сесій, регіональний центр надсилає відповідний витяг з протоколу на електронну адресу, зазначену в реєстраційних даних.

Оскарження рішення регламентної комісії про недопуск учасника НМТ до участі в НМТ під час додаткових сесій здійснюється відповідно до пунктів 2 — 4 розділу IX Порядку НМТ.

 1. Подання і розгляд апеляційних заяв щодо відмови в реєстрації
 2. Розгляд апеляційної заяви щодо відмови в реєстрації для участі в НМТ (далі — заява щодо відмови в реєстрації) здійснює апеляційна комісія. Заява щодо відмови в реєстрації має бути надіслана до апеляційної комісії на адресу електронної пошти Українського центру не пізніше ніж через десять календарних днів з дня завершення відповідного періоду реєстрації (датою її подання вважається дата надсилання вхідного листа, зафіксована в електронній скриньці Українського центру).
 3. У заяві щодо відмови в реєстрації має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника;

2) РНОКПП (за наявності);

3) номери контактних телефонів;

4) електронну адресу;

5) обґрунтування причини оскарження рішення регламентної комісії про відмову в реєстрації;

6) дату складання заяви.

Заява щодо відмови в реєстрації має бути засвідчена особистим підписом заявника та подана разом з копією витягу з протоколу засідання регламентної комісії щодо відмови в реєстрації.

 1. Розгляд заяв щодо відмови в реєстрації здійснює апеляційна комісія протягом п’яти робочих днів з урахуванням дня їх надходження.

За результатами розгляду заяви щодо відмови в реєстрації апеляційна комісія приймає одне з таких рішень:

1) задовольнити заяву та зареєструвати вступника для участі в додаткових сесіях НМТ;

2) відмовити в задоволенні заяви у зв’язку з підтвердженням об’єктивності рішення регламентної комісії про відмову вступнику в реєстрації.

Інформацію про результати розгляду заяви щодо відмови в реєстрації надсилають упродовж трьох робочих днів із дня ухвалення відповідного рішення вступнику у вигляді витягу з протоколу на електронну адресу, зазначену в заяві щодо відмови в реєстрації.

 

Генеральний директор директорату
фахової передвищої, вищої освіти

Олег ШАРОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок
проведення національного мультипредметного тесту

 

 

VII. Організація та проведення додаткових сесій

 1. Після проведення основних сесій НМТ для певних категорій осіб можуть бути організовані додаткові сесії.
 2. Допуск осіб до участі в додаткових сесіях НМТ здійснюється за рішенням регламентних комісій (крім осіб, зазначених у підпунктах 3, 4пункту 4 цього розділу, та осіб, які реєструються в додатковий період реєстрації).

(пункт 2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 08.01.2024 р. N 11)

 1. Подання заяв та/або відповідних документів для участі в додаткових сесіях НМТ здійснюють:

1) під час основного та додаткового періодів реєстрації особи, зазначені в пунктах 4, 5 цього розділу;

2) у ТЕЦ до виходу з нього учасники НМТ, які подали заяву щодо порушення процедури (у заяві щодо порушення процедури має бути вказано на потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій). Бланк заяви щодо порушення процедури, форма якої визначається регламентом роботи ТЕЦ, надає персонал ТЕЦ на вимогу учасника НМТ;

3) протягом трьох робочих днів з дня проведення основної сесії НМТ учасники НМТ, зазначені в пункті 8 цього розділу.

 1. Під час основного періоду реєстрації подати документи для участі в додаткових сесіях НМТ мають право особи, які:

1) не можуть пройти НМТ під час основних сесій у зв’язку з тим, що в період проведення основних сесій НМТ братимуть участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства молоді та спорту України, офіційних програмах обміну, академічної мобільності, що підтверджено відповідними документами;

2) не можуть пройти НМТ під час основних сесій у зв’язку з тим, що в період проведення основних сесій НМТ складатимуть державні іспити, екзаменаційно-залікову сесію, що підтверджено відповідними документами;

3) бажають пройти НМТ в населеному пункті, у якому ТЕЦ буде створено лише під час додаткових сесій;

4) проживають (перебувають) за кордоном та проходитимуть НМТ за кордоном.

 1. Під час додаткового періоду реєстрації здійснюють реєстрацію осіб, які:

1) за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;

2) не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації;

3) реєструвалися в основний період реєстрації, але яким було відмовлено в реєстрації для участі в НМТ.

 1. Подання особами, зазначеними у пунктах 4, 5 цього розділу, документів для участі в НМТ під час додаткових сесій та їх розгляд здійснюється відповідно до порядку реєстрації осіб для участі в НМТ, визначеному Міністерством освіти і науки України.
 2. Рішення про допуск до участі в додаткових сесіях НМТ учасників НМТ, зазначених у підпункті 2 пункту 3 цього розділу, регламентна комісія приймає в разі встановлення факту порушення процедури проведення НМТ в ТЕЦ, що впливає на об’єктивність результату НМТ, та за умови задоволення апеляційною комісією клопотання про анулювання їхніх результатів НМТ.
 3. Протягом трьох робочих днів з дня проведення основної сесії НМТ, у якій учасник НМТ мав брати участь, подати заяву щодо участі в додаткових сесіях (з урахуванням дня проведення та часу, необхідного на її доставку до регіонального центру) можуть учасники НМТ, які:

1) не з’явилися до ТЕЦ (або з’явилися, але не змогли взяти участі в НМТ) під час основних сесій НМТ через причини, що не залежали від їхніх дій та волі і на які вони не могли вплинути:

(абзац перший підпункту 1 пункту 8 розділу VII із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 08.01.2024 р. N 11)

хвороба в день проведення НМТ;

смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення НМТ, але не раніше ніж за сім календарних днів до дня проведення НМТ;

інші форс-мажорні обставини, через які особа не змогла взяти участі в основній сесії НМТ;

2) у день проведення основної сесії НМТ, у якій не змогли взяти участі, брали участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства молоді та спорту України, тренувальних зборах із підготовки до них, або прямували до/з місць їх (заходів та/або тренувальних зборів) проведення, що підтверджено відповідними документами;

3) брали участь в основній сесії НМТ, але не змогли розпочати або завершити виконання сертифікаційної роботи через одну з таких причин:

різке погіршення їхнього стану здоров’я;

виникнення в ТЕЦ обставин, що могли становити загрозу для життя та здоров’я учасників НМТ;

дочасне припинення процедури НМТ для певного(их) учасника(ів), або в певній(их) аудиторії(ях), або в ТЕЦ через неможливість створення належних умов для виконання сертифікаційної роботи.

 1. Учасники НМТ, зазначені в підпункті 1 пункту 8 цього розділу, разом із заявою мають подати відповідний(і) підтвердний(і) документ(и):

один із документів, зазначених в абзацах другому — п’ятому, восьмому, дев’ятому підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837, — для підтвердження факту хвороби в день проведення основної сесії НМТ;

копію документа, що засвідчує державну реєстрацію смерті (копію одного з документів, передбачених підпунктами «а»«б»«ґ»«е» пункту 1 глави 5 розділу III Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року N 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за N 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року N 3307/5)), та копію документа, що підтверджує родинність по крові або по шлюбу з померлим, — для підтвердження факту смерті рідних по крові або по шлюбу;

копію акта чи довідки, виданої підрозділом Державної служби України з надзвичайних ситуацій, або житлово-експлуатаційною організацією, або підприємством, установою, організацією, що здійснює експлуатацію будинку, або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, або Українським гідрометеорологічним центром, — для підтвердження факту стихійного лиха, техногенної катастрофи;

інший документ, що підтверджує форс-мажорні обставини.

 1. Учасники НМТ, зазначені в підпункті 2 пункту 8 цього розділу, разом із заявою мають подати копію наказу або іншого розпорядчого документа про участь у міжнародних, всеукраїнських заходах, що включені до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства молоді та спорту України, де зазначено прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи та період проведення відповідного заходу, а також копії відповідних проїзних документів або копію розпорядчого документа, де зазначено строки перебування в дорозі.
 2. Рішення про допуск до участі в додаткових сесіях учасників НМТ, зазначених в підпункті 3 пункту 8, регламентна комісія приймає на підставі записів, зроблених у документах ТЕЦ. Особу допускають до проходження НМТ під час додаткових сесій за умови задоволення апеляційною комісією клопотання про анулювання її результату НМТ.
 3. Особи, зазначені в підпунктах 2, 3 пункту 3 цього розділу, яким через певні обставини необхідно змінити місце проходження НМТ, мають у заяві щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій вказати населений пункт в Україні, де перебуватимуть під час проведення додаткових сесій НМТ, або країну і населений пункт за кордоном, у якому бажають пройти НМТ під час додаткових сесій (з переліку населених пунктів, визначеного Міністерством освіти і науки України).
 4. Учасники НМТ, зазначені в пункті 8 цього розділу, можуть подати до регіонального центру, який здійснював реєстрацію для участі в НМТ, заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій та підтвердні документи в один із таких способів:

за допомогою поштового зв’язку (ураховуючи день проведення НМТ та час, необхідний на доставку документів до регіонального центру);

електронною поштою (датою відправлення вхідного листа вважається дата, зафіксована в електронній скриньці регіонального центру);

особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлено відповідно до законодавства.

Учасники НМТ, які брали участь в основній сесії НМТ, але не змогли розпочати або завершити виконання сертифікаційної роботи через виникнення в ТЕЦ обставин, що могли становити загрозу для життя та здоров’я учасників НМТ, дочасне припинення процедури НМТ через неможливість створення належних умов для виконання сертифікаційної роботи, також можуть подати заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій у ТЕЦ до виходу з нього.

 1. У заяві щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій учасники НМТ, зазначені в пункті 8 цього розділу, зазначають:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника;

2) номер сертифіката НМТ;

3) номер(и) контактного(их) телефону(ів);

4) причина, через яку особа потребує проходження НМТ під час додаткових сесій;

5) населений пункт в Україні або країна і населений пункт за кордоном, у якому бажають пройти НМТ (з переліку, визначеного Міністерством освіти і науки України);

6) адреса електронної пошти для листування;

7) дата складання заяви.

Заява щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій має бути засвідчена особистим підписом заявника.

 1. Розгляд документів, поданих особами, зазначеними в підпунктах 2, 3 пункту 3 цього розділу, регламентна комісія здійснює протягом трьох робочих днів з урахуванням дня їх надходження.
 2. Інформація про рішення регламентної комісії щодо допуску/недопуску учасника НМТ до участі в додаткових сесіях НМТ зазначається в його персональному кабінеті.

Учасникам НМТ, щодо яких ухвалено рішення про недопуск до проходження НМТ під час додаткових сесій, регіональний центр надсилає відповідний витяг з протоколу на електронну адресу.

 1. Повідомлення про місце та час проведення додаткових сесій розміщують у персональних кабінетах учасників НМТ не пізніше ніж за три календарних дні до їх проведення.

18. Учаснику НМТ з числа осіб, зазначених у підпункті 3 пункту 8 цього розділу, який зареєструвався для участі в додатковій сесії НМТ, але не взяв участі в ній, результат основної сесії НМТ може бути відновлено рішенням апеляційної комісії — за умови подання ним заяви до Українського центру. Відповідну заяву такий учасник НМТ має подати не пізніше трьох днів із дня проведення НМТ, у якому не взяв участі, але не пізніше останнього дня строку, відведеного Міністерством освіти і науки України для проведення додаткових сесій НМТ.

фізика 
хімія 
українська мова, українська мова і література 
математика, математика (завдання рівня стандарту) 
іспанська мова, німецька мова, французька мови 
англійська мова 
історія України 
географія 
біологія